Thermage: Алтернатива на лифтинг Isolaz: Сбогом на акнето! Beauty Systems Group: Само най-доброто

Медицински публикации

clinical pubs1Клинични публикации

Заглавие и
автори на
статията
Публикувана в:
Данни за
проучването
Резултати и заключения
Белези от акне и други белези
Второ поколение 1550 nm фракционна фототермолиза за третиране на белези от акне
Чарстил, Б., Глейх, А., Голдберг, Л., и Фридман, П.
„Дерматологична хирургия” 2008, 34, 1327-133229 пациента с белези по лицето и гърба; 2 до 6 процедури с Фраксел 1550 nm; 20% до 35% покритие на процедура.Резултатите са оценени от трима независими дерматолози по 4-степенна скала. 18 пациента са с подобрение от 50 до 75%; 5 пациента са с подобрение над 75%; 5 пациента са с подобрение между 15 и 50% и 1 пациент е с подобрение под 25%.
Атрофични белези и прилагането на фракционната фототермолиза
Рахман, З., Танър, Х., Джанг, К.
„Козметична дерматология” 2007, 20/9, 593-60240 пациента; 3-5 процедури с Фраксел СР; 53 атрофични белега от акне, хирургия, травми и стрии; 62,3% от белезите са с умерено до напълно подобрен вид. Три месеца след процедурите, общото състояние на белезите е значително подобрено. Фракционната фототермолиза с Фраксел СР безопасно редуцира белези от акне, хирургия, травми и стрии като подобрява цвета, текстурата е намалява атрофията.
Прилагане на фракционната лазерна фототермолиза за третиране на атрофични белези
Олстър, Т., Танзи, Е., Лазъръс, М.
„Дерматологична хирургия” 2007, 33, 295-29953 пациента с леки до умерени атрофични белези от акне; третиране с Фраксел 1550 nmПри 90% от пациентите се отчита средно подобрение от 51 до 75%. Атрофичните белези се редуцират ефикасно и безопасно с Фраксел 1550 nm.
Клинични изпитания на лазерно устройство, наречено „система за фракционна фототермолиза” за белези от акне
Хасегава, Т., и др.
„Журнал по дерматология” 2006, 33, 623-62710 пациента на възраст от 22 до 58 години; 1-3 процедури с Фраксел СР /1550 nm/4 пациента с „добро” подобрение, 1 пациент с „много добро” подобрение, 5 пациента с „отлично” подобрение. Фракционната фототермолиза ефикасно се прилага за белези от акне, без риск от пигментация и тежки странични ефекти.
Фракционна фототермолиза за третиране на хирургични белези
Кунишиге, Дж. И др.
„Дерматологична хирургия” 2010, 36, 1-413 пациента; хирургични белези, характеризиращи се серитема, хиперпигментация, атрофия и хипертрофия. Средно 3 процедури на пациент с Фраксел СР /1550 nm/Над половината пациенти имат 75% и повече подобрение. Няма пациент без подобрение. Фракционната фототермолиза е ефикасно средство за отстраняване на белези. Не се наблюдаваха никакви странични ефекти и усложнения.
Ресърфасинг на термични изгаряния с фракционен лазер
Вейбел, Дж., Беер, К.
„Журнал на медикаментите в дерматологията” 2008р 7/1, 12-1437 годишна пациентка с над 30% изгаряния от мазнина по лицето и тялото; присадена кожа на дланите.Този случай показва успешното прилагане на Фраксел СР /1550 nm/ за ресърфъсинг на белези от изгаряне. Фракционният ресърфъсинг се оказва удачна терапевтична опция при пациенти с голям процент на изгаряне, заради изключително ниския риск от инфекция и добрия козметичен резултат.
Ресърфасинг/Фотоувреждане
1927nm фракционен тулий фиброоптичен лазер за третиране на фотоувреждане на зони от тялото: пилотно проучване
Полдер, К.Д. и др.
„Дерматологична хирургия” 2011, 37:342-3489 пациента; 3 процедури с Фраксел Дуъл; 30-55% покритие на процедура; третирано фотоувреждане на части от тялото.1 пациент с 25% подобрение; 2 – с подобрение между 26-50%; 3 – с подобрение между 51-75% и 4 – с подобрение между 76-100%. Нито един от пациентите няма инфекция след процедурите. Фраксел 1927 nm е безопасно и ефикасно средство за третиране на фотоувреждане на тялото.
Фракционната фототермолиза за третиране на старчески петна по дланите
Джи, М.Х., Голдберг, Л.Х., Кимяй-Асай, А.
„Дерматологична хирургия” 2008, 34/1, 73-7810 пациента; 5 процедури с Фраксел 1550nm; обработена е само едната ръка.Оценка на пациентите след 1 и 3 месеца – 51 до 75% подобрение на пигментацията и 25 до 50% подобрение в текстурата и бръчките на кожата. Взетите биопсии показват нараснала плътност на колагена в кожата.
Фракционна фототермолиза: третиране на фотоувреждане на лице и тяло с 1550 nm ербий фиброоптичен лазер
Ванер, М., Танзи, Е. И Алстър, Т.
„Дерматологична хирургия” 2007, 33, 24-2950 пациента с леко до умерено фотоувреждане, ритиди и депигментация; 3 процедури с Фраксел 1550nm.Минимум 51 до 75% подобрение при фотоувреждането и останалите третирани проблеми. Неаблативният Фраксел 1550nm е ефикасен при проследените случаи и има предимството на бързото възстановяване и отсъствие на странични ефекти.
Неаблативен фракционен ресърфъсинг при пациенти мъже
Наруркар, Вик (обзор)
„Дерматологична терапия” 2007, 20, 430-435Неаблативните технологии са все по търсени от пациентите поради краткия възстановителен период, значително намаления риск от хипопигментация, инфекция и неравномерност в тена на кожата. Ресърфъсингът се съпътства от екструзия на пигмент и бърза реепителизация. Разгледаните тук пнроцедури са извършени с Фраксел 1550nm, тъй като това е системата с която са проведени най-много клинични изследвания.
Подмладяване на лице с помощта на лазер „Фраксел” (обзор)
Бас, Л.
Журнал по естетична хирургия, 2005, 25, 307-309Според автора, процедурите са с ефикасността на аблативните процедури, но с предимствата на бързото възстановяване, много малък брой пациенти, които не се повлияват и възможност да се прилага и върху различни части от тялото. Настъпилите подобрения са значителни.
Мелазма
Третиране на мелазма с помощта на новия фракционен 1927 nm тулий фиброоптичен лазер: пилотно проучване
Полдер, К.Д., Брус, С.
„Дерматологична хирургия” 2011, 1-814 пациента; по 4 процедури; оценка след 1-, 3- и 6 месеца; оценка на странични ефекти и болка скала (0-10).Отчетено е статистически значимо подобрение от 51% по индекса MASI (Melasma Area&Severity Index). Не се отбелязват възпаление, хипер- или хипопигментация. Фракционният тулий лазер 1927nm е безопасно и ефикасно средство за третиране на малазма.
Хистологичен и ултраструктурен анализ на мелазма след фракционен ресърфъсинг
Голдбърг, Д.Дж., Бърлин, А., Фелпс, Р.
„Лазерите в хирургията и медицината” 2008, 40, 134-13810 пациента диагностицирани с епидермална мелазма; 4 процедури; взети биопсии.При микроскопски анализ се отбелязва спад в меланоцитите. Ултрастуктурните промени съответстват на процеса на елиминация на пигмент, което обяснява и клиничното подобрение, настъпило след процедурите.
Третиране на мелазма с фракционна фототермолиза: пилотно проучване
Рохсар, С. и Фицпатрик, Р.
„Дерматологична хирургия” 2005, 31, 1645-165010 пациентки, които не са се повлияли от предходни терапии; 4-6 процедури с двете дължини на вълната на Фраксел Дуъл60% от пациентките са със 75 до 100% изчистване; 30% са били с 25% изчистване; 1 пациент с ПИХ; нито един пациент няма хипопигментация. Фракционния ресърфасинг е нова възможност при третирането на мелазма със значителна ефикасност и без риск и продължителен възстановителен период.
Прилагане на фракционния ресърфъсинг при лечението на упорита мелазма
Танъс, З. И Астнер, С.
„Журнал козметична и лазерна терапия” 2005, 7, 39-4331-годишна пациентка с епидермална и дермална мелазма, която не се е повлияла от различни медикаментозни курсове на лечение. 2 процедури с Фраксел;Отбелязва се значително намалена пигментация при контролен преглед 6 месеца след последната процедура.
Третиране на пигментация и подобряване текстурата на кожата с фракционен лазер
Рахман, З., Алам, М., Доувър, Дж.
„Терапии на кожата” 2006, 11/9Ербий лазерът (1550nm) Фраксел се оказва липсващото звено между аблативните и неаблативните лазерни апаратури. Значителното ремоделиране повлиява пигментни петна, мелазма и бръчки, както и неравности като белези от акне и операции.
Контрол на повърхностни пигментни изменения с „Фраксел” лазер
Ласк, Г.
„Практическа дерматология” 2006, януари 58Фраксел е многообещаваща технология, особено за пациенти, които не се повлияват от медикаментозно лечение.
Други клинични приложения
1927 nm фракционен ресърфъсинг на лезии на актинична кератоза по лицето: обещаваща нова терапевтична възможност
Вайс, Е.Т. и др.
„Журнал на американската академия по дерматология” 2013, 68/1, 98-10224 пациента; до 4 процедури/пациент; Фраксел тулий лазерНезависима комисия за оценяване на резултатите установи, че 6 месеца след последната процедура лезиите са намалели с 86,6%. Пациентите отчитат и забележимо подобрение в общата пигментация. Клиничните и хистологични находки, както и отзивите на пациентите относно тяхната удовлетвореност и безопасност, водят до заключението, че Фраксел 1927 nm е обещаващ терапевтичен инструмент.
Третиране на себорейна кератоза с помощта на новия 1927 nm тулий фиброоптичен лазер
Полдър, К.Д. и др.
„Дерматологична хирургия” 2012, 38:1025-10316 пациента на средна възраст 56,8 с лезии по тялото; 3 процедури/пациент; 30-55% покритиеМесец след приключване на процедурите се забелязва спад в броя на лезиите с 50% и намаляване на тяхната дебелина. Неаблативният тулий лазер е безопасно и ефикасно средство за намаляване на лезиите при себорейна кератоза.
Третиране на актиничен хейлит с помощта на 1927 nm тулий фракционен лазер
Гасри, П. И др.
„Дерматологична хирургия” 2011, 38:504-50715 пациента; 2 процедури/пациентПри 9 пациента подобрението е от 76 до 100%, а при 6 пациента подобрението е от 51 до 75%. Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти, страничните ефекти като едем и еритем са отшумели в рамките на 1-3 дни.
Безопасност и ефикасност на фракционната фототермолиза при корекция на стрии
Стотланд, М.С. и др.
„Журнал по лекарствата в дерматологията” септември 2008, 7/9, 857-861 20 пациентки със striae alba или striae rubra; 6 процедури/пациент; оценка от 4 независими дерматолозиПри 63% от пациентите се наблюдава подобрение от 26 до 50%. Под 25% подобрение на дисхромията при 50% от пациентитер подобрение в текстурата от 26 до 50% при 50% от пациентите. Клиничният отговор не се влияе от възрат и фототип кожа. Фракционната фототермолиза може да се прилага ефикасно и безопасно при третиране на стрии.
Други статии
Неаблативен фракционен ресърфъсинг за цялостно подмладяване на тялото
Наруркар, В.А.
„Журнал по лекарствата в дерматологията” 2008, 7/4, 352-355Пациенти с дълбоки бръчки, фотоувреждане в зоната на шията, деколтето и ръцете, пойкилодерма на Чивате и неравномерен тен в следствие на процедури с други лазери. Резултатите показват изключително добро повлияване при белези от акне, хирургични белези, ресърфъсинг на лицето и тялото за заличаване на фотоувреждане и умерени до дълбоки бръчки; отлично повлияване при назолабиални бръчки и добро повлияване на мелазма и стрии.
Фракционна фототермолиза: третиране с фиброоптичен лазер „Фраксел” 1550nm
Чиу, Р.Дж. и Кридел, Р.
„Клиники за лицева пластична хирургия в Северна Америка” 2007, 15, 229-237Обзорна статияОтсъствието на възстановителен период и риск от усложнения прави процедурите с Фраксел особено предпочитани от пациенти е дерматолози. Тези процедури са отлично средство за намаляване на бръчки по шията, хиперпигментация на деколтето, както и за третиране на по-сериозни състояния като мелазма и белези от акне.
Фракционен ресърфъсинг
Танвъс, З.
„Клинична дерматология” 2007, 25, 480-486Обзорна статияФракционният ресърфъсинг се прилага успешно при третиране на различни проблеми, вкл. мелазма, дисхромия, лезии от различен произход, бръчки и белези от акне. Процедурата е безопасна за прилагане при различни типове кожа и различни части от тялото.
Фракционна фототермолиза: настоящи и бъдещи приложения
Джеронимъс, Р.
„Лазерите в хирургията и медицината” 2006, 38, 169-176Висока степен на безопасност на приложението, успешно третиране на множество проблеми и резултати, които са съпоставими с тези при аблативните лазери.
Последователна комбинация на процедури с „Термаж” и „Фраксел” води до цялостни подобрения
Вайс, Р. 2009
2009Съчетаването на двете процедури и изключително ефикасно, безопасно и отличаващо се с предвидими и продължителни резултати. От 2005 до 2008, около 60 пациента с различни проблеми преминават са третирани по комбиниран протокол, прилагащ Фраксел Дуъл и Термаж. Пациентите са с отпусната кожа и проблемни лезии от различен характер и бръчки.
Слез приключване на процедурите, общото задоволството на пациентите достига 95%
Третиране на актиничн акератоза с „Фраксел” лазер
Херън, С. януари 2007
11 пациента с лезии върху предмишници, ръце, лице и скалп; 4-6 процедуриСредно подобрение за групата от 75%. Изследването показва добри резултати, при щадящи показатели на процедурите и висока безопасност.
Процедурите с „Фраксел”: клинични перспективи
Ейдриън, Р. 2007
2007За няколко години работа с Фраксел се уверих, че тази апаратура е крачка в бъдещето, доказала своята безопасност и ефикасност. Работата с Фраксел улеснява дерматолога с лесния контрол, разбираемия потребителски интерфейс, краткостта на процедурата и предвидимия резултат.