Thermage: Алтернатива на лифтинг Isolaz: Сбогом на акнето! Beauty Systems Group: Само най-доброто

Видео

В клиниката на Solta Medical с Владимир Пол-Бланк, директор.